Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022

NANOTECHNOLOGIA 2022 - Kraków

Miło nam poinformować, że w dniach 3-8 lipca 2022 r. w Krakowie, na III Kampusie UJ odbędzie się X Krajowa Konferencja Nanotechnologii „KK-Nano 2022”. Konferencja organizowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a naukowo kierowana przez Komitet Naukowy składający się z wybitnych ekspertów w dziedzinie nanotechnologii reprezentujących 18 instytucji badawczych z całej Polski. Honorowy patronat nad Konferencją objęła Pani Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak.

Podobnie jak w latach ubiegłych, spotkanie ma na celu stworzenie ogólnokrajowego forum wymiany informacji i ekspertyz, a także prezentacji najnowszych wyników prac badawczo-rozwojowych w szybko rozwijającej się i interdyscyplinarnej dziedzinie nanotechnologii. W związku z jubileuszowym charakterem X KK-Nano 2022, oprócz referatów wygłaszanych przez uczestników z ośrodków krajowych, planujemy także zorganizowanie sesji z udziałem współpracujących z Polską wybitnych specjalistów zagranicznych.

Jako Organizatorzy KK-Nano 2022 pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby to naukowe spotkanie ściśle współpracowało z sektorem komercyjnym, oferując producentom i sprzedawcom aparatury, materiałów i usług badawczych związanych z nanotechnologią niepowtarzalną okazję do poznania aktualnych lub przyszłych klientów z całej Polski w jednym miejscu w czasie i przestrzeni. Służyć temu będzie towarzysząca spotkaniu międzynarodowa wystawa aparatury, materiałów i technologii.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się we Wrocławiu (PWr) w 2007 roku. Od tego momentu miało miejsce jeszcze osiem spotkań — w Krakowie (UJ) w 2008 roku, Warszawie (UW) w 2009 roku, Poznaniu (PP) w 2010 roku, Gdańsku (PG) w 2011 roku, Szczecinie (ZUT) w 2013 roku, Poznaniu (UAM) w 2015 roku, Łodzi (UŁ) w 2017 roku, oraz we Wrocławiu (PWr) w 2019 roku. Ze względu na sytuację pandemiczną cykl ten został przerwany na 3 lata i X jubileuszowa Konferencja odbędzie się w Krakowie w 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji NANOTECHNOLOGIA w 2022 roku. Mamy nadzieję, że podczas tego spotkania będziemy mogli cieszyć się nie tylko naukową atmosferą samej Konferencji, ale także zapoznać się z tradycją najstarszej Uczelni w Polsce, wybitnym dziedzictwem historycznym Krakowa, oraz zanurzyć się w tętniące życie kulturalne miasta.

Przewodniczący

Prof. dr hab. Marek Szymoński
ufszymon@cyf-kr.edu.pl

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Franciszek Krok
franciszek.krok@uj.edu.pl
Prof. dr hab. Zbigniew Postawa
zbigniew.postawa@uj.edu.pl
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. DNK/SP/549003/2022 z dnia 22/12/2022
X Krajowa Konferencja Nanotechnologii – X KKN;
Dofinansowanie: 88 000 PLN; Całkowity koszt: 278 345 PLN