Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Tomasz Kosmala

Wystąpienie ustne Tomasz Kosmala (RMA-Pia)

Ściągnij plik z abstraktem

PODRÓŻ NA RÓWNINY MATERIAŁÓW 2D: CO O ELEKTROKATALIZIE MOGĄ NAM POWIEDZIEĆ BADANIA SYSTEMÓW MODELOWYCH PRZY UŻYCIU TECHNIK IN SITU XPS I IN OPERANDO EC-STM?

Tomasz Kosmala

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski, plac Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, Polska


Opracowanie i badanie nowych materiałów do magazynowania i konwersji energii jest priorytetem nowoczesnych badań naukowych i wyzwaniem technologicznych, w kontekście zrównoważonego rozwoju energii w oparciu o alternatywne i odnawialne źródła. Efektywne przetwarzanie energii chemicznej w energię elektryczną i vice versa wymaga opracowania innowacyjnych elektrokatalizatorów do zastosowań w ogniwach paliwowych, bateriach, bądź elektrolizerach. Jak dotąd są one optymalizowane głównie empiryczną metodą "trial&error", co znacząco spowalnia ich rozwój.

Podczas prelekcji przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia dotyczące wykorzystania materiałów 2D w elektrochemii. Pokazane będą systemy modelowe badane z wykorzystaniem innowacyjnych technik pracujących in operando i in situ, które pozwalają na identyfikację katalitycznie aktywnych miejsc z atomową precyzją oraz zmianę stanów chemicznych i elektronowych. W prezentacji omówione będą różne strategie zwiększania aktywności elektrokatalitycznej oraz optymalizacji katalizatorów poprzez wykorzystanie podejścia opartego na wiedzy („knowledge-based”). Pokazane będzie wykorzystanie defektów wewnętrznych (tj. metallic twin boundaries w chalkogenkach) [1], tunelowania elektronowego w ultracienkich warstwach tlenków osadzonych na metalach [2,3], efektu hybrydyzacji elektronowej systemu Fe/grafen oraz katalizy na pojedynczych atomach [4].

[1] T. Kosmala et al. Advanced Energy Materials, 8, 1800031 (2018)

[2] T. Kosmala et al. ACS Catalysis, 8, 32343-2352 (2018)

[3] T. Kosmala et al. ACS Catalysis, 10, 14, 7475–7485 (2020)

[4] T. Kosmala et al. Nature Catalysis, 4, 10, 850-859 (2021)