Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Aleksandra Maria Figat

Wystąpienie ustne Aleksandra Maria Figat (BIO-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

SYNTEZA NANOCZĄSTEK ZŁOTA Z ZASTOSOWANIEM α-AMINOKWASÓW

Aleksandra Maria Figat, Bartosz Bartosewicz, Malwina Liszewska, Bogusław Budner, Bartłomiej Jerzy Jankiewicz

Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Polska


Różne α-aminokwasy (20 naturalnych aminokwasów oraz L-hydroksyprolina) zastosowano jako środki redukujące i stabilizujące w syntezie nanocząstek złota (AuNPs) prowadzonej wg metody Turkevich’a. Otrzymane AuNPs zbadano z zastosowaniem SEM, DCS, PALS i spektroskopii UV-Vis. Różnice w budowie chemicznej α-aminokwasów (α-aa) silnie wpływają na ich reaktywność, a przez to również na kształt, wielkość i rozkład wielkości oraz właściwości optyczne i stabilność AuNPs otrzymanych przy ich użyciu. Spośród 21 zastosowanych α-aa, 18 dało produkty redukcji, stabilne lub niestabilne, które agregowały wkrótce po reakcji. Spośród 18 udanych redukcji, większość syntez dała quasi-sferyczne AuNPs, jak pokazano dla L-waliny na Rysunkach 1, 2 i 3.