Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Pawel Krukowski

Wystąpienie ustne Pawel Krukowski (PFC-Pia)

Ściągnij plik z abstraktem

BADANIA SAMOORGANIZACJI CHIRALNYCH MOLEKUŁ ORGANICZNYCH NA PODŁOŻACH METALICZNYCH

Pawel Krukowski1, Yuji Kuwahara2

1 Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizyki Ciała Stałego, Pomorska 149/153, 90-236 Łódź, Polska
2 Department of Precision Engineering, Graduate School of Engineering, Osaka University, 2-1 Yamada-oka, 565–0871 Suita, Japan


Badania samoorganizacji molekuł chiralnych na podłożach metalicznych za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego (STM, ang. Scanning Tunnelling Microscopy) jest bardzo obiecującym podejściem umożliwiającym lepsze zrozumienie natury oddziaływań inter- i intramolekularnych, które są odpowiedzialne za proces rozpoznawania molekularnego oraz proces spontanicznej segregacji. W naszych badaniach używamy molekuł wykazujące chiralność osiową o helikalnie skręconej strukturze, które są zbudowane z π-sprzężonych pierścieni, które są dobrze znane jako heliceny. W badaniach STM obserwujemy proces tworzenia się warstw samoorganizujących różnych mieszanin racemicznych molekuł tia-heteroheliceny osadzonych na płaskich podłożach metalicznych takich jak Au(111), Ag(111) oraz Cu(001). Na skutek stereochemicznych oddziaływań w zależności od ilości pierścieni aromatycznych oraz grup funkcyjnych obserwuje się tworzenie bardzo zróżnicowanych warstw samoorganizujących się - widoczne na Rysunku 1. Ponadto nasze badania STM zmierzają do identyfikacji poszczególnych enancjomerów zaadsorbowanych na podłożach metalicznych.

W badaniach molekuł tia-heteroheliceny używamy także nowatorskiej techniki eksperymentalnej znanej jako spektroskopia Ramana wzmocniona ostrzem STM (TERS-STM, ang. Tip Enhanced Raman Spectroscopy-STM). W badaniach otrzymaliśmy bardzo duże wzmocnienie rozpraszania Ramana za pomocą srebrnej igły STM na samoorganizujących się molekułach tia-heteroheliceny na metalicznym podłożu Au(111).