Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Sebastian Arabasz

Wystąpienie ustne Sebastian Arabasz (UN-Pon)

Ściągnij plik z abstraktem

HOLDERY FUNKCYJNE CZYLI JAK ZMIENIĆ MIKROSKOP TEM W MIKRO- I NANOLABORATORIUM

Sebastian Arabasz

Labsoft Sp. z o.o., Puławska 469, 02-844 Warsaw, Polska


Transmisyjne mikroskopy elektronowe (TEM) są powszechnie uważane za urządzenia do pozyskiwania statycznych obrazów mikro/nanostruktury i map składu chemicznego z rozdzielczością nawet atomową. Ale współczesna mikroskopia TEM już dawno stała się dynamiczna dzięki holderom (uchwytom) funkcyjnym, które pozwalają nie tylko utrzymywać próbkę w kontrolowanym środowisku gazowym lub w cieczach, ale również poddawać ją działaniu zmiennych w czasie czynników fizycznych (m.in. temperatura, pole magnetyczne i elektryczne, siła). Obserwacje in situ w nanoskali w czasie rzeczywistym, a nie po fakcie, stanowią ważny wkład do analizy właściwości materiałów i ich odpowiedzi na zmienne warunki oraz do poznania przebiegu reakcji utleniania i redukcji, procesów korozji i syntezy. Ponadto, materiały można wreszcie badać w realnych warunkach, w których mogą być rzeczywiście wykorzystywane lub w których nie ulegają degradacji, a nie tylko w bardzo wysokiej próżni. Co ważne, holdery takie można dokupić do większości zainstalowanych już mikroskopów TEM, nawet tych starszych, znacznie zwiększając ich możliwości badawcze.

W czasie prezentacji zostaną przedstawione różne holdery funkcyjne aktualnie dostępne na rynku – od holderów polaryzacyjno-grzewczych poprzez gazowe i cieczowe do holderów do przeprowadzania testów nanomechanicznych. Niektóre z ich licznych zastosowań zostaną poparte przykładami z literatury oraz z badań testowych i demonstracyjnych producentów.