Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Michał Piotr Nowak

Wystąpienie ustne Michał Piotr Nowak (BIO-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

Kwazicząstkowy prąd nadprzewodzący w nanoskopowych złączach Josephsona

Michał Piotr Nowak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska


Wystąpienie dotyczyć będzie hybrydowych nanostruktur, realizowanych przez łączenie materiałów półprzewodnikowych i nadprzewodzących. W ostatniej dekadzie są one intensywnie badane z uwagi na możliwość realizacji fazy topologicznego nadprzewodnictwa. W szczególności wprowadzę słuchaczy w fizykę złącz nadprzewodnik-półprzewodnik-nadprzewodnik realizowanych w nanostrukturach hybrydowych. Wyjaśnię jak wielokrotne odbicia Andreeva modyfikują przewodność złącz realizowanych na nanodrutach półprzewodnikowych i jak zjawisko to można wykorzystać do wyjaśnienia niedawnych eksperymentów [Nature Commun. 12, 4914 (2021), Adv. Funct. Mater. 2102388 (2021)]. Odniosę się ponadto do fundamentalnego zjawiska wpływu pola magnetycznego na oscylacje prądu nadprzewodzącego. Przybliżę najnowsze eksperymentalne i teoretyczne starania dotyczące obrazowania prądu nadprzewodzącego i pomiarów dyskretnego spektrum stanów Andreeva, które to niosą prąd w nanoskopowych złączach Josephsona.