Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Karolina Sulowska

Wystąpienie ustne Karolina Sulowska (BIO-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

ŚCIEŻKI SREBRNYCH WYSP JAKO PLAZMONOWE PLATFORMY BIOSENSOROWE

Karolina Sulowska

Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Polska


Dla zastosowań sensorycznych istotne jest, aby platformy/chipy wykorzystywane do oznaczania określonych analitów były wytwarzane w możliwie tani i szybki sposób bez zmniejszania wydajności detekcji. Nanocząstki metaliczne wydają się być dobrym rozwiązaniem tego problemu ze względu na możliwość wzmocnienia plazmonowego odpowiedzi optycznej emitera.

W ramach projektu wykonane zostały - za pomocą fotolitografii - ścieżki srebrnych wysp (SIP) o szerokości 20 µm, których własności strukturalne i optyczne zostały kompleksowo scharakteryzowane [1]. Wykazano, że otrzymane za pomocą syntezy chemicznej ścieżki są jednorodne, składają się ze srebrnych wysp o średnicy <100 nm. Eksperymenty przeprowadzone z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej dowodzą, że rezonans plazmonowy w SIP co skutkuje poprawą kontrastu optycznego w całym zakresie widzialnym. Co istotne, pokrycie SIP warstwą grafenu prowadzi - dzięki przekazowi energii - do znaczącej poprawy kontrastu optycznego. Uzyskane struktury SIP zostały wykorzystane do ultraczułej detekcji pojedynczych białek fotoaktywnych.

Badania zostały częściowo sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 2016/21/B/ST3/02276, 2017/27/B/ST3/02457 oraz projektu POWR.03.05.00- 00-Z302/17 Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”.

[1] K. Sulowska et al. Patterned silver island paths as high-contrast optical sensing platforms Materials Science and Engineering B 268 (2021) 115124