Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Sebastian Mackowski

Wystąpienie ustne Sebastian Mackowski (NEF-Sr)

Ściągnij plik z abstraktem

PLAZMONOWO WZMOCNIONA DETEKCJA BIAŁEK Z WYKORZYSTANIEM MIKROFLUIDYCZNIE UKIERUNKOWANYCH NANODRUTÓW SREBRA

Karolina Sulowska1, Ewa Roźniecka2, Joanna Niedziółka-Jönsson2, Sebastian Mackowski1

1 Katedra Nanofotoniki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 11, 87-100 Toruń, Polska
2 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Polska


W pracy prezentujemy metodę pozwalającą na ukierunkowanie nanodrutów srebra w kanałach mikrofluidycznych wraz z wykorzystaniem otrzymanych struktur do optycznej detekcji białek fotoaktywnych zarówno w środowisku suchym jak i w buforze. Nanodruty srebra są unikalnymi strukturami metalicznymi, gdyż z jednej strony wykazują rezonans plazmonowy rozciągający się od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni, a z drugiej – mogą być stosunkowo łatwo obrazowane przy pomocy standardowych technik optycznych [1].

Zastosowanie kanału mikrofluidycznego prowadzi do niemal perfekcyjnego ukierunkowania nanodrutów, a ich zakotwiczenie jest dodatkowo wzmocnione poprzez sfunkcjonalizowanie podłoża odpowiednimi grupami funkcyjnymi. Zaawansowane eksperymenty oparte o monitorowanie fluorescencji w czasie rzeczywistym, po naniesieniu kropli z białkiem fotoaktywnym na podłoże z nanodrutami, jednoznacznie wskazują, że dzięki uporządkowaniu nanodrutów oraz rezonansowi plazmonowemu możliwa jest detekcja pojedynczych białek [2].

Badania zostały częściowo sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 2016/21/B/ST3/02276 i 2017/27/B/ST3/02457.

[1] J. Niedziółka-Jönsson and S. Mackowski, Plasmonics with Metallic Nanowires, Materials 12 (2019) 1418

[2] K. Sulowska et al., Real-time fluorescence sensing of single photoactive proteins using silver nanowires, Methods Appl. Fluoresc. 8 (2020) 045004