Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Irena Magdalena Izydorczyk

Wystąpienie ustne Irena Magdalena Izydorczyk (PFC-Pia)

Ściągnij plik z abstraktem

SYNTEZA ANTYAROMATYCZNEGO ANALOGU NONACENU NA POWIERZCHNI

Irena Magdalena Izydorczyk1, Otilia Stoica2, Mariusz Krawiec3, Rémi Blieck2, Rafał Zuzak1, Marcin Stępień4, Antonio Echavarren2, Szymon Godlewski1

1 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska
2 Instytut Badań Chemicznych w Katalonii, Instytut Nauki i Technologii w Barcelonie, Avenida Paisos Catalans 16, 43007 Tarragona, Spain
3 Wydział Fizyki, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin, Polska
4 Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, F. Joliot-Curie 14, 50 383 Wrocław, Polska


W ostatnich latach coraz większą popularnością w badaniach nad układami w skali nano cieszą się układy antyaromatyczne oraz niearomatyczne ze względu na obecność niebenzenowych pierścieni stanowiących niejednokrotnie źródło egzotycznych właściwości elektronowych (1-2). Uzyskanie takich układów w chemii roztworów stanowi jednak wyzwanie ze względu na wysoką niestabilność związków tego typu. Odpowiedzią na ten problem może być metoda syntezy na powierzchni (ang. on-surface synthesis), która polega na otrzymywaniu produktów z atomową precyzją przy wykorzystaniu prekursorów molekularnych nanoszonych na powierzchnię stanowiącą katalizator reakcji.

Przy użyciu tej metody wytworzone zostały na powierzchni złota Au(111) molekuły cyclobuta[1,2-b:3,4-b′]ditetracenu stanowiące antyaromatyczny analog nonacenu z wbudowanym cyklobutadienowym segmentem (3). Ich obecność została jednoznacznie potwierdzona poprzez ultra-wysoko rozdzielcze obrazowanie skaningowej mikroskopii tunelowej (STM). Następnie poprzez pomiary spektroskopii tunelowej została zbadana struktura elektronowa otrzymanego układu, a wyniki zostały skonfrontowane z symulacjami prowadzonymi z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości.

W ramach prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań właściwości strukturalnych i elektronowych oraz omówiony zostanie wkład struktur rezonansowych typu radialenowego i annulenowego w ogólną strukturę badanego układu.

1. Peter H. Jacobse, Zexin Jin, Jingwei Jiang, Samuel Peurifoy, Ziqin Yue, Ziyi Wang, Daniel J. Rizzo, Steven G. Louie, Colin Nuckolls, and Michael F. Crommie. Pseudo-atomic orbital behavior in graphene nanoribbons with four-membered rings. Sci. Adv. 7, eabl5892 (2021).

2. Qiang Sun, Luis M. Mateo, Roberto Robles, Pascal Ruffieux, Giovanni Bottari, Tomás Torres, Roman Fasel, and Nicolás Lorente. Magnetic Interplay between π-Electrons of Open-Shell Porphyrins and d-Electrons of Their Central Transition Metal Ions. Adv. Sci. 2105906 (2022).

3. Irena Izydorczyk, Otilia Stoica, Mariusz Krawiec, Rémi Blieck, Rafal Zuzak, Marcin Stępień, Antonio M. Echavarren, and Szymon Godlewski. On-surface synthesis of a phenylene analogue of nonacene. Chem. Commun. 58, 4063-4066 (2022).

Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (2017/26/E/ST3/00855).