Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Benedykt R. Jany

Wystąpienie ustne Benedykt R. Jany (WCN-Wt)

Ściągnij plik z abstraktem

Przejścia fazowe na powierzchni - w kierunku syntezy nanostruktur o nietypowych dla nich fazach krystalicznych

Benedykt R. Jany, Konrad Szajna, Franciszek Krok

Instytut Fizyki UJ, Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Polska


Powszechnie stosowane w różnych dziedzinach nauki i przemysłu metale takie jak Au, Cu, Ag występują zawsze w kubicznej fazie krystalicznej. Kontrolowany proces samoorganizacji atomów tych metali na powierzchni germanu może prowadzić do powstania nanostruktur o nietypowej dla nich krystalografii, takich jak nanostruktury o heksagonalnej fazie złota Au hcp [1]. Te nanostruktury mogą wykazywać unikatowe właściwości, mające swoje potencjalne zastosowania w dziedzinie nanoelektroniki i nanoplazmoniki. W prezentacji zostaną pokazane wyniki eksperymentalne dotyczące wykorzystania procesu indukowanej temperaturowo samoorganizacji, w warunkach UHV, na powierzchni germanu (001) do syntezy nowych faz dla Cu i Ag w nanoskali. Powstałe nanostruktury scharakteryzowano za pomocą mikroskopii SEM i AFM wraz z analizą składu chemicznego SEM EDX w nanoskali [2]. Identyfikację fazową nanostruktur przeprowadzono za pomocą pomiarów dyfrakcyjnych SEM EBSD wraz ze słownikową metodą indeksacji (DI) bazującą na porównaniu symulacji Monte-Carlo wzorów Kikuchi’ego z danymi eksperymentalnymi. Właściwości powstałych nowych faz zostaną scharakteryzowane na podstawie obliczeń DFT. Wyniki eksperymentalne zostaną skonfrontowane z modelem losowej nukleacji (Random Nucleation). Praca została sfinansowana z grantu NCN Miniatura 4, numer grantu DEC-2020/04/X/ST5/00539.

[1] B.R. Jany et al., Sci. Rep. 7, 42420 (2017) doi:10.1038/srep42420

[2] B.R. Jany et al., Nano Letters, tom 17, wydanie 11, 6507-7170 (2017) doi:10.1021/acs.nanolett.7b01789