Do pełnej funkcjonalności strony potrzebujesz włączonej obsługi skryptów. Tu znajdziesz instrukcje, które pozwolą Ci włączyć skrypty w Twojej przeglądarce.
KK-Nano 2022 - abstrakt Tomasz Stobiecki

Wystąpienie ustne Tomasz Stobiecki (NEF-Pon)

Ściągnij plik z abstraktem

SPINTRONIKA W NANOELEKTRONICE

Tomasz Stobiecki

Instytut Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewucza 30, 30-059 Kraków, Polska


Spintronika wykorzystuje prądy ładunkowe i spinowe do sterowania własnościami magnetycznymi nanostruktur cienkowarstwowych. Wykrywanie źródeł prądów spinowych

i ich generowanie ma podstawowe znaczenie w zastosowaniach elementów spintronicznych do przechowywania i przetwarzania informacji. Wytworzone, spintronics nano-devices są już, i będą w najbliższej przyszłości stosowane w nowoczesnych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, dzięki ich dużej zdolności do miniaturyzacji, przy zachowaniu wysokiej gęstości bitowej oraz małego zużycia energii. Dzięki tym cechom są one bardzo ważne dla tzw. zielonej informatyki (Green IT).

Przeniesienie spinowego momentu siły (STT – Spin Transfer Torque) na magnetyzację warstwy ferromagnetycznej za pomocą spinowo-spolaryzowanego prądu, pozwala na zastosowanie tego zjawiska w pamięciach STT-RAM nie wymagających odświeżania, w układach logicznych i mikrofalowych oscylatorach. Pokażę, że oszczędność w zużyciu energii przez elementy elektroniki spinowej jest możliwa, jeśli udział prądu spinowego będzie przeważał nad prądem ładunkowym, który jest źródłem strat energii w postaci ciepła Joule’a.

W referacie przedstawię badania prowadzone w Instytucie Elektroniki AGH (IE AGH) nad magnetycznymi złączami tunelowymi i ich zastosowaniem w pamięciach RAM. Na przykładzie nanostruktur magnetorezystancyjnych i spinowego efektu Halla, działających w oparciu o spinowo-orbitalne momenty sił (Spin-Orbit Torque SOT), w hybrydowych układach metal ciężki/ferromagnetyk/antyferromagnetyk przedyskutuje wzbudzenia jednorodnych modów rezonansu ferromagnetycznego w zakresie mikrofalowym oraz efekt przełączania magnetyzacji prądem bez użycia zewnętrznego pola magnetycznego. Tych, którzy chcą się więcej dowiedzieć o spintronice w IE AGH zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: http://www.maglay.agh.edu.pl/.

Praca powstała w wyniku realizacji projektów: SPINORBITRONICS UMO-2016/23/B/ST3/01430 i DISCO UMO-2015/17/D/ST3/00500, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.