Wzorem lat ubiegłych zorganizowana będzie VIII Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM w środę 29 listopada po południu. Ta edycja szkoła ma na celu z zapoznaniem uczestników z zaawansowanymi technikami SPM. Wykłady (z wyjątkiem ostatniego) będą wygłoszone w języku polskim.

- wyjazd autobusu z Krakowa odbędzie się ok. godziny 11.00 (może okazać się, że konieczna będzie wcześniejsza godzina, w zależności od stanu Zakopianki)
- obiad na miejscu ok. 13.30
- początek zajęć ok 15.00


Wykładowcy na Szkole SPM w Zakopanem 2023 i zakres tematyczny ich wykładów:


15.00 – 15.45: dr hab. Ewelina Lipiec, Uniwersytet Jagielloński – Mikroskopia ramanowska wzmocniona ostrzem (TERS)

15.55 – 16.40: dr hab. Szymon Godlewski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński – Spektroskopia tunelowa STS

16.40 – 17.05; przerwa kawowa

17.05 – 17.50: dr Rafał Zuzak, Uniwersytet Jagielloński – Funkcjonalizacja ostrza w niskotemperaturowej mikroskopii sond skanujących

18.00 – 18.45: dr Marcin Kisiel, Uniwersytet w Bazylei – Pomiary bezkontaktowego tarcia (wykład odbędzie się w języku angielskim)