Opłata za uczestnictwo w wysokości 1700 zł/osobę obejmuje (nie dotyczy Wystawców):
- pełne zakwaterowanie (w pokojach 2-osobowych z łazienką)
- wyżywienie (od kolacji 30 litopada do śniadania 4 grudnia)
- napoje w przerwach obrad
- uroczystą kolację oraz koszty organizacyjne
- transport z Krakowa do Zakopanego i z powrotem
zniżka dla studentów studiów I, II i III stopnia - 200 zł (wymagane formalne potwierdzenie statusu studenta okazane w czasie rejestracji w Zakopanem)

Istnieje także możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 300 zł

Opłata dodatkowa w wysokości 200 zł będzie naliczana w przypadku płatności dokonywanych po 24.10.2022 28.10.2022

W przypadku anulowania udziału pobierane są następujące opłaty:
- 100 zł - gdy rezygnacja nastąpi do 31.10.2022,
- 500 zł - gdy rezygnacja nastąpi pomiędzy 1.11.2022- 24.11.2022,
- 100% całkowitego kosztu udziału gdy rezygnacja nastąpi po 24.11.2022


Jeżeli władze Rzeczpospolitej Polskiej, samorządowe lub Uniwersytetu Jagiellońskiego wydadzą zakaz lub znacząco ograniczą możliwość organizowania konferencji wtedy uczestnik otrzyma pełną refundację wpłaconych środków. Podobnie w przypadku jeśli hotel odwoła rezerwację nastąpi pełna refundacja wpłaconych opłat.
Dla rejestracji i wpłatach dokonanych po 29 października nie gwarantujemy możliwości uczestnictwa w Seminarium.

Wypełniając i przesyłając formularz rejestracyjny uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych zawartych w formularzu, umieszczenie imienia, nazwiska i afiliacji w programie i książce streszczeń, oraz na przekazanie tych danych do OKW Hyrny celem dokonania rezerwacji odpowiedniego pokoju.

The conference fee of PLN 1500/person includes (not applicable to Exhibitors):
- full accommodation (in double rooms with bathroom)
- meals (from dinner on November 30 to breakfast on December 4)
- refreshments during breaks
- workshop dinner
- transportation from Cracow to Zakopane and back reduced conference fee for PhD students students - PLN 200 (formal confirmation of student status presented during registration in Zakopane required)
There is also the possibility of accommodation in a single room for an additional fee of 300 PLN Late registration - an additional fee of PLN 200 will be charged for payments made after 24.10.2022 28.10.2022
In case of cancellation of participation the following charges will be applied:
- PLN 100 - when cancellation occurs until 31.10.2022,
- 500 PLN - when cancellation occurs between 1.11.2022- 24.11.2022,
- 100% of the total cost of participation when resignation occurs after 24.11.2022

If the authorities of the Republic of Poland, local government or the Jagiellonian University prohibit or significantly restrict the possibility of holding the conference then the participant will receive a full refund of the paid funds. Similarly, if the hotel cancels the reservation there will be a full refund of the fees paid.

For registrations and payments made after October 29, we do not guarantee the possibility of participation in the Workshop.

By completing and submitting the registration form, the participant agrees that the organizers may process his/her personal data contained in the form, include his/her name and affiliation in the program and the book of abstracts, and that these data will be forwarded to OKW Hyrny for the purpose of booking a suitable room.