registration

Invited speakers


Ronen Berkovich, Ben Gurion University of the Negev

       Single molecule force spectroscopy reveals history dependent kinetics (aging) in sequential unfolding of poly-proteins under tension


Giada Franceschi, Technische Universität Wien

       Model mineral surfaces and their interaction with water investigated with nc-AFM


Szymon Godlewski, Uniwersytet Jagielloński

       On-surface synthesis of nanographenes


Hubert Gojżewski, University of Twente

       Determining the structure-property relationships in heterogenous polymers by AFM


Tomasz Kwapiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

       Topografia STM łańcuchów atomowych ze stanami ciemnymi


Martin Setvin, Charles University in Prague

       Tracking single electrons by STM/AFM


Sławomir Sęk, Uniwersytet Warszawski

       In situ SPM characterization of lipid films supported on solid surfaces


Nika Spiridis, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera

       Struktura i reaktywność powierzchni Fe3O4(111)


Martin Švec, Institute of Physics, Czech Academy of Science

       Advances in Single-Molecule Optical Spectroscopy with Scanning Probe technique


Krzysztof Szot, Uniwersytet Śląski/aixACCT Systems GmbH, Aachen

       Manipulacja w nanoskali właściwości fizyko-chemicznych powierzchni tlenków metali przejściowych. Wykład poświęcony pamięci Pana Profesora Zbigniewa Kluska


Bartłomiej Zapotoczny, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

       Farmakologia in vitro na pojedynczej komórce - zastosowanie spektroskopii sił atomowych w wieloparametrowym obrazowaniu zmian wywołanych lekiem