registration

VII Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM
Jeżeli będzie zainteresowanie uczestników wzorem lat ubiegłych zorganizowana będzie VII Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM w środę 30 listopada po południu

Wykładowcy na Szkole SPM w Zakopanem 2022 i zakres tematyczny ich wykładów:

dr Maciej Rogala, Uniwersytet Łódzki - Wstęp do SPM/STM
dr hab. Jakub S. Prauzner Bechcicki, Uniwersytet Jagielloński - Mikroskopia AFM
prof. dr hab. Małgorzata Lekka, Instytut Fizyki Jądrowej PAN - Zastosowanie SPM w biologii
dr Benedykt R. Jany, Uniwersytet Jagielloński - Automatyczna analiza obrazów za pomocą technik Machine Learning

Ostatniemu wykładowi będą towarzyszyć warsztaty, zatem uczestnicy, w miarę możliwości, powinni mieć komputery by jak najwięcej z nich skorzystać.