Doradczy Komitet Programowy

prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk – Politechnika Wrocławska
dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Mariusz Krawiec – UMCS, Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Lekka – IFJ PAN, Kraków
prof. dr hab. Robert Nowakowski – IChF PAN, Warszawa
prof. dr hab. Marek Nowicki – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP – Politechnika Poznańska
dr hab. Bartosz Such, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Franciszek Krok – Uniwersytet Jagielloński

Lokalny Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Franciszek Krok
dr hab. Bartosz Such, prof. UJ

Sekretariat: seminarium.stmafm[at]uj.edu.pl

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego,
Uniwersytet Jagielloński
Łojasiewicza 11, 30-348
Krakow, Polska
tel. +48 12 664 4632