przejdz do rejestracji

Szanowni Państwo!

  z przyjemnością informujemy, że w dniach 30 listopada - 4 grudnia 2022 r. odbędzie się XI Seminarium "Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań - STM/AFM 2022". Tradycyjnie, spotkanie będzie zorganizowane w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym "HYRNY" w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20.

Organizatorem Seminarium jest Centrum NANOSAM działające na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie.

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarnych warsztatów naukowych poświęconych omówieniu najnowszych osiągnięć badawczych, technologicznych i konstrukcyjnych związanych z zastosowaniem różnorodnych odmian mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań, takich jak spektroskopia i mikroskopia prądu tunelowego STM/STS, spektroskopia i mikroskopia sił atomowych AFM/SFM oraz innych technik pochodnych stosowanych zarówno w warunkach ultra wysokiej próżni jak i w atmosferze gazowej czy w cieczach.

Chcemy aby, podobnie jak poprzednie Seminaria, było to spotkanie interdyscyplinarne, z udziałem przedstawicieli zarówno nauk ścisłych jak i przyrodniczych, uprawianych doświadczalnie oraz teoretycznie.

Zapraszamy do prezentacji prac dotyczących nanostruktur oraz powierzchni i granic fazowych różnych materiałów z uwzględnieniem materiałów biologicznych i medycznych.

W szczególności zapraszamy młodych pracowników nauki i doktorantów.

Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa producentów aparatury naukowo-badawczej.

Planujemy również zorganizowanie VI Szkoły skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM. Jej program przewiduje prezentację cyklu kilku wykładów z podstaw technik oraz zastosowań skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań.

Jeszcze raz zapraszamy serdecznie do nadsyłania streszczeń prac do prezentacji podczas Seminarium STM/AFM 2022.

Termin nadsyłania streszczeń: 9 października 2022.
Możliwa jest już rejestracja za pomocą formularza na stronie Seminarium (termin rejestracji oraz wniesienia opłat bez dodatkowej opłaty upływa dnia 24.10.2022).

Więcej informacji można znaleźć na: http://nanosam.pl/stmafm2022/

Z poważaniem,
Franciszek Krok
Bartosz Such

Organizatorzy Seminarium STM/AFM 2022